Darrera de @descansadamente...

Arribem al dia d’avui vivint la docència vocacional des del 2013.

En aquest trajecte ens trobem amb necessitats individuals, grupals i familiars que ni el sistema educatiu actual ni la nostra societat té temps ni espai per acompanyar. És així com comença un canvi per enfocar la tasca com a mestres a ser acompanyants en la gestió acadèmica, personal, familiar i emocional des de l'atenció plena.